“Realizované” odstúpenie a odpredaj prevádzky kaviarne v OC-Fórum v PopradePREDANÉ 

R

Prevádzka na odstúpenie a predaj vybavenia

Kaviareň v OC Fórum v Poprade

Odstúpenie a odpredaj vybavenia kaviarne v OC-Fórum v Poprade

Ponúkam na odstúpenie zabehnutú prevádzku kaviarne v obchodnom centre Fórum Poprad o rozlohe 90 m2 aj s vonkajšou terasou. Kaviareň má zelené čísla, vytvára zisk a je plne zabehnutá so štyrmi zamestnancami. Súčasťou odstúpenia je odpredaj nábytku na mieru ako aj vyúčtovanie nákladov na rekonštrukciu priestorov, všetko v účtovnej hodnote 62.546€ + ďalšie náklady a vybavenie v hodnote cca 10.000€ (dekoračné predmety, starožitné predmety, vázy). Kaviareň je v prevádzke už tri roky a do výročia zmluvného obdobia zostávajú 2 roky, čo ale nie je problém, nakoľko budúci majiteľ kaviarne bude mať za prenájom priestorov nový zmluvný vzťah.

Odstúpenie nájmu priestorov kaviarne nie je spoplatnené, avšak výška odstupného je za vybavenie kaviarne a rekonštrukciu na mieru, s prihliadnutím na opotrebenie. Cena za odstúpenie vybavených priestorov je 51.800€ s DPH. Na túto sumu je samozrejme možné vyhotoviť riadny účtovný doklad. Nahliadnutie do denníka reálnych tržieb ako aj nákladov za nájom danej prevádzky bude budúcemu majiteľovi umožnené. Dôvod odstúpenia: sťahovanie sa do vlastných priestorov.

Viac v 3D prehliadke:

Cafe France – Fórum Poprad  https://goo.gl/dGSEv3

 

V prípade záujmu ma kontaktujte na: 0910 835 000 alebo e-mail: newways.office@gmail.com, Peter Bartoň