Nárast poplatkov na katastri: zmeny pre majiteľov nehnuteľností v roku 2024

Od 1. apríla 2024 sa zvýšia poplatky na katastri nehnuteľností, čo predstavuje značné zdraženie procesov spojených s vlastníctvom nehnuteľností. Ak máte v pláne vykonávať zmeny v listoch vlastníctva, vyžiadať si dokumenty alebo overovať geometrické plány, očakávajte vyššie náklady. Poplatky za tieto služby sa zvyšujú približne o 50%.

Detailný prehľad nových poplatkov

  • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností: zvyšuje sa z 66 EUR na 100 EUR.
  • Zrýchlený vklad: z 266 EUR na 300 EUR.
  • Výpis z listu vlastníctva: z 8 EUR na 12 EUR.
  • Žiadosť o súhlas s užívaním bytu na iné účely (pre právnické osoby): z 165,50 EUR na 250 EUR.
  • Elektronické podanie návrhu na vklad: cena sa zvyšuje z 33 EUR na 50 EUR.

Zvýšené poplatky, podľa ministerstva vnútra, nemusia mať priamo vplyv na dynamiku predaja a kúpy nehnuteľností, keďže sú to transakcie, ktoré si ľudia budú musieť vybaviť bez ohľadu na cenu. Pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti realitnou kanceláriu sú často tieto poplatky zahrnuté v provízii, čiže kupujúci a predávajúci ich nepocítia.  Elektronické podania sú zvyčajne výhodnejšie, avšak pri záložných zmluvách sa vyžaduje fyzické podanie z dôvodu bankových požiadaviek na plnú moc.

Alternatívy ako notárska úschova alebo vinkulácia v banke

V súvislosti s poplatkami za notárske úschovy, ktoré sa zvýšili ešte viac, zdôrazňujeme, že kupujúci by mohli zvažovať možnosti ako vinkulácia v banke. V prípade exekúcie však takýto účet nie je chránený, na rozdiel od účtov v rámci notárskej úschovy.

Zvýšenie poplatkov na katastri nehnuteľností je významnou zmenou pre všetkých vlastníkov a potenciálnych kupujúcich nehnuteľností. Je dôležité zvážiť svoje možnosti a plánovať v súlade s novými poplatkami, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam.