Ako získať príspevok na hypotéku v roku 2024

V reakcii na rastúce náklady na bývanie, slovenská vláda spustila nový program finančnej pomoci pre hypotekárne splátky, umožňujúci občanom žiadať o príspevok na hypotéku. Táto iniciatíva, platná do roku 2027, je súčasťou vládneho záväzku podporovať domácnosti v náročnom ekonomickom prostredí. Tento článok vám poskytne všetky potrebné informácie o tom, ako požiadať o príspevok, a o podmienkach, ktoré musíte spĺňať.

Pravidlá príspevku

V súlade so zákonom, ktorý vstúpil do platnosti tohto roku, príspevok pokrýva 75 % zvýšenia mesačnej splátky úveru na bývanie, avšak nie viac ako 150 eur. Podpora je navrhnutá tak, aby pomohla občanom, ktorých finančná situácia sa zhoršila v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb na úveroch na bývanie. Aby ste boli oprávnení, musíte mať uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie pred 1. januárom 2024 a Vaša hypotéka musí mať status “účelová”- nadobúdali ste nehnuteľnosť na bývanie. Pozor! V prípade, že je Vaša hypotéka refinančná a teda ste ju prenášali do inej banky, je dôležité vedieť, že štát tento typ hypotéky zatiaľ nepodporuje žiadnou dotáciou.

Ako a kde žiadať

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje viacero možností, ako podať žiadosť o príspevok: osobne, poštou, alebo elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Súčasťou žiadosti musí byť kópia zmluvy o úvere na bývanie.

Výpočet a výplata príspevku

Výšku príspevku vypočíta banka, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie. Banky následne poskytujú úradom potrebné údaje o výške splácaného úveru. Úrady príspevok vyplácajú mesiac po mesiaci, s jednomesačným zdržaním, podobne ako pri iných štátnych sociálnych dávkach.

Čo očakávať

Z dôvodu očakávaného vysokého záujmu zo strany žiadateľov je možné, že vyplatenie príspevku bude mierne oneskorené. Napriek tomu bude príspevok retroaktívne vyplatený od mesiaca podania žiadosti. Dôležité je pravidelné splácanie vašej hypotéky, keďže úrady budú kontrolať dodržiavanie tejto podmienky na základe údajov poskytnutých bankami.

Váš partner v procese: New Ways

Ak hľadáte pomoc alebo poradenstvo v súvislosti s vašou žiadosťou o príspevok na hypotéku, New Ways je tu pre vás. Naše služby zahŕňajú profesionálnu asistenciu v celom procese, od prípravy potrebnej dokumentácie až po konzultácie o vašich možnostiach.

Related Posts