Výhodné úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania

Získanie vlastného bývania je pre mnohých Slovákov stále náročné. Dôvodom je najmä vysoký úrok hypotekárnych úverov a prísne podmienky na ich získanie. Existuje však menej známa alternatíva – úvery na bývanie s úrokom len 1 % od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Tá vám môže významne uľahčiť cestu k vlastnému domovu.

Podmienky pre žiadateľov

O tento výhodný úver môžu požiadať manželia, ktorí majú v deň podania žiadosti menej ako 35 rokov a ich manželstvo trvá maximálne 36 mesiacov. Ďalšou podmienkou je, že žiadatelia nesmú mať nedoplatky voči daňovému úradu ani Sociálnej poisťovni. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nesmie presiahnuť 5-násobok životného minima pre danú domácnosť. Je stanovený aj minimálny spoločný príjem, ktorý umožňuje získanie úveru. Pre dvojčlennú domácnosť to je 517,34 eura a 656,47 eura pre rodinu s jedným dieťaťom.

Výhody úveru

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úvery až do výšky 120-tisíc eur s úrokovou sadzbou 1% a možnosťou splácania až 40 rokov, najdlhšie však do 65. roku veku žiadateľov. Úroková sadzba 1% je mimoriadne výhodná v porovnaní s priemernou úrokovou sadzbou nových hypoték, ktorá dosahuje 3,53 %.

Úver na rekonštrukciu

Je možné získať aj úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorý môže pokryť až 100 % nákladov s úrokovou sadzbou 1 % a maximálnou výškou 30-tisíc eur, so splácaním rozloženým na obdobie až 20 rokov. Tento úver je dostupný pre nehnuteľnosti, ktoré sú v užívaní minimálne 10 rokov.

Proces podania žiadosti

Žiadosti o úvery od ŠFRB sa podávajú každoročne od 15. januára do 30. septembra. Manželia musia podať žiadosť písomne a všetky potrebné formuláre sú dostupné na webových stránkach ŠFRB. Proces prebieha prostredníctvom miestneho úradu v sídle okresu, kde plánujú stavbu. Po overení zamestnancom úradu je žiadosť zaregistrovaná v systéme elektronického prijímania žiadostí do desiatich dní. Následne je žiadosť odoslaná ŠFRB, ktorý ju posúdi a oznámi žiadateľom možnosť poskytnutia podpory v zákonom určených lehotách. Proces môže trvať až 110 dní.

Zľava pre mladomanželov s deťmi

Štátny fond rozvoja bývania ponúka mladomanželom možnosť odpustenia časti úveru vo výške 2 000 eur v prípade narodenia dieťaťa, ktoré dosiahne minimálne jeden rok veku, alebo ak si osvoja dieťa a žijú spoločne v jednej domácnosti minimálne jeden rok. Ak bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu alebo na stavebné úpravy, suma odpustenej časti úveru nesmie prekročiť 6 000 eur.

Tento typ financovania bývania za pomoci štátu sa určite oplatí a rovnako platí aj fakt že kľúčové je mať správne informácie. Akonáhle je financovanie ŠFRB reálne, s New Ways Vám pomôžeme s výberom Vašej vysnívanej a preferovanej nehnuteľnosti.

Related Posts