Preverovanie klientov realitnými kanceláriami: Povinnosti podľa AML zákona

Ak sa chystáte v blízkej dobe kupovať alebo predávať nehnuteľnosť, pripravte sa na dodatočnú administratívnu činnosť – vyplnenie dotazníka AML. Realitné kancelárie, vrátane New Ways, majú zo zákona povinnosť preverovať klientov, s ktorými uzatvárajú obchody nad 15-tisíc eur. Dôvodom je zákon 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosti realitných kancelárií pri preverovaní klientov

Realitné kancelárie sú povinné preverovať klientov, ktorí kupujú alebo predávajú nehnuteľnosť nad sumu 15-tisíc eur. Makléri musia identifikovať klienta na základe preukazu totožnosti a vykonať starostlivosť AML (Anti Money Laundering – pranie špinavých peňazí) pred podpisom zmluvy. Štát a Európska únia sa snažia zabrániť legalizácii nelegálne nadobudnutých peňazí cez obchody s nehnuteľnosťami. Realitné kancelárie majú povinnosť viesť záznamy o preverovaní klientov.

AML dotazník – jednoduchá administratíva

Pre bežných klientov znamená táto povinnosť len vyplnenie jednoduchého dotazníka AML, kde uvediete svoje osobné údaje a odpoviete na niekoľko základných otázok. Tento proces nie je zložitý a dá sa vybaviť elektronicky prostredníctvom nástrojov eAML, ktoré umožňujú vyklikanie odpovedí priamo z mobilu.

Zvýšená starostlivosť o politicky exponované osoby a rizikové krajiny

Dlhší proces preverenia musia absolvovať politicky angažované osoby, podnikatelia zo sledovaných odvetví ako je obchod so zbraňami alebo cennými kovmi a osoby z rizikových krajín. Zvýšenú starostlivosť vyžadujú aj neobvyklé obchodné operácie.

Preverovanie klientov ako znak profesionality

To, že vás realitná kancelária požiada o vyplnenie dotazníka AML, svedčí o jej profesionalite a o dodržiavaní zákonom daných podmienok. Pri výbere realitnej kancelárie, ako je New Ways, sa odporúča informovať, akou formou rieši preverovanie klientov a ako údaje archivuje. Podobné opatrenia platia aj v bankovom sektore, kde sa nahlasujú nepatrične vysoké vklady v hotovosti alebo podozrivé prevody.

Related Posts