PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI ZAŤAŽENEJ HYPOTÉKOU: KROKY A TIPY

V súčasnosti je financovanie nehnuteľností prostredníctvom hypotéky na realitnom trhu stále bežnejší jav. Predaj takýchto nehnuteľností prináša svoje špecifiká a výzvy. V tomto článku vám prinášame niekoľko dôležitých tipov a riešení pre tých, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii.

Developerské projekty a ich financovanie bankou

Často sa stáva, že developerské projekty sú financované bankou a sú zaťažené úverom až do ich odovzdania novým vlastníkom. Po splatení časti úveru banka vydáva kvitancie, čím dochádza k zrušeniu záložného práva. Pri financovaní týchto nehnuteľností úverom je dôležitá koordinácia medzi bankou a kupujúcim, čo môže byť administratívne náročné.

Staršie nehnuteľnosti zaťažené hypotékou

Predaj starších nehnuteľností, ktoré sú zaťažené hypotékou, si vyžaduje individuálny prístup. Aj keď môže byť postup zložitejší, správne informácie a postupy môžu zjednodušiť celý proces.

Prenášanie hypotéky na novú nehnuteľnosť

Prenášanie vašej súčasnej hypotéky na novú nehnuteľnosť je možné, no je to časovo náročný proces, ktorý vyžaduje súhlas všetkých zainteresovaných strán.

Predaj cez špecializované spoločnosti

Niektorí majitelia sa rozhodnú pre predaj svojej zaťaženej nehnuteľnosti špecializovaným spoločnostiam, ktoré odkupujú takéto majetky. Toto riešenie môže uľahčiť administratívnu záťaž a priniesť rýchlejšie výsledky.

Tipy pre úspešný predaj nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou:

  • Dôkladná komunikácia s bankou: Udržujte pravidelný kontakt s vašou bankou, aby ste boli informovaní o aktuálnom stave vášho úveru.
  • Odborná pomoc: Zvažte konzultáciu s realitným maklérom alebo právnikom špecializujúcim sa na realitné transakcie, ktorý vám môže poskytnúť cenné rady a vedenie.
  • Informujte sa o možnostiach refinancovania: Pred tým, ako predať, preskúmajte možnosti refinancovania alebo prenášania hypotéky na inú nehnuteľnosť.
  • Transparentnosť pri predaji: Uistite sa, že potenciálni kupujúci sú plne informovaní o existujúcej hypotéke a podmienkach jej prenesenia alebo splatenia.
  • Pripravte všetky dokumenty: Aby bol predaj hladký, pripravte všetky relevantné dokumenty, vrátane zmlúv, úverových záznamov a iných podkladov týkajúcich sa vašej nehnuteľnosti.
  • Rozpoznať správny čas: Zvážte, či je momentálne správny čas na predaj vašej nehnuteľnosti alebo či by ste mali počkať na lepšie trhové podmienky.

Z držania nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou môžete stále profitovať. Dôležité je byť informovaný, pripravený a aktívny v prístupe k predaju.