Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti: Čo potrebujete vedieť

Život nám často prináša neočakávané udalosti, ktoré môžu spôsobiť rôzne škody na našej nehnuteľnosti a majetku. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je preto nevyhnutným krokom, aby sme sa chránili pred finančnými stratami spôsobenými požiarom, záplavami, krúpami, vykradnutím alebo nehodami. Poďme sa pozrieť na to, čo by ste mali vedieť pri výbere správneho poistenia a na čo si dať pozor.

  • Výhody poistenia nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti poskytuje ochranu pred náhodnými udalosťami, ktoré môžu spôsobiť malé aj veľké škody. Medzi tieto udalosti patrí povodeň, záplava, krúpy, požiar, úder blesku a podobne. Nehnuteľnosť môže poškodiť aj vandalizmus, krádež alebo útoky zvierat. Škody môžu byť od stoviek eur až po úplnú škodu na majetku.

  • Čo všetko treba poistiť?

Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa krytie budovy vrátane múrov, stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove. Poistenie domácnosti zase kryje zariadenie, ako je nábytok, elektronika a veci osobnej spotreby. Garáž, altánok a záhradné domčeky sú väčšinou kryté v rámci poistenia nehnuteľnosti, ale záhradu je potrebné pripoistiť.

  • Bezpečnosť je prvoradá

Nezabúdajte na pravidelné revízie, ako sú kontroly komínov, elektroinštalácie, dymové senzory a alarmy. Ak sa vyskytne škoda a nemáte platné revízie, poisťovňa môže krátiť alebo zamietnuť plnenie. Dôležité je tiež dbať na bezpečnosť svojej rodiny.

  • Nastavenie poistných súm

Pri uzatváraní poistenia je kľúčové správne nastavenie poistných súm. Poisťovňa vám na základe údajov o nehnuteľnosti navrhne odporúčanú poistnú sumu, ktorú však môžete zvýšiť. Dôležité je tiež zvoliť si vhodný produkt a nezabudnúť na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti aj občianskej zodpovednosti.

  • Najčastejšie plnenia

Medzi najčastejšie poistné udalosti patria zatečenia stien, rozbité sklá, pád stromov a prírodné živly ako povodeň, víchrica či tornádo. Rovnako časté sú aj škody spôsobené vytopením susedov alebo poškodením majetku iných osôb.

  • Poistenie zodpovednosti

Väčšina poistných produktov už zahŕňa poistenie zodpovednosti, ktoré pokrýva škody spôsobené vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti. Toto poistenie sa vzťahuje aj na občiansku zodpovednosť, ktorá zahŕňa škody spôsobené mimo domova, napríklad pri športe alebo aktivitách vašich detí a domácich zvierat.

  • Kompletné produkty

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sa zvyčajne uzatvára samostatne, ale môže byť na jednej poistnej zmluve. Existujú aj allrisk produkty, ktoré kryjú všetky riziká, ktoré nie sú v poistných podmienkach vylúčené. V New Ways vám radi pomôže nájsť najvhodnejšie poistenie pre vaše potreby.

Related Posts